top of page
Persoanl Health Coaching.png

אימון מנטלי לספורטאים

אימון מנטלי לספורטאים הינו תהליך אשר מטרתו הראשונית היא ליצור מצב בו אנשים - ספורטאים יתפקדו ויבצעו את המוטל עליהם בצורה המיטבית.

עבודתי כמאמן מנטלי של ספורטאים הישגיים גורמת לי לשמוע ממתאמנים שלי מספר שאלות והערות טיפוסיות.

נושאים אלה הם בדרך כלל מרוכזים סביב הבעיות האישיות אשר מתאמנים שלי לא יכולים להבין או לפתור לבד.

על בסיס זה בניתי מספר תוכניות לאימון מנטלי אישי.

גורמים מנטליים כמו ביטחון עצמי, מיקוד, אמונה עצמית ומוטיבציה הם קריטיים לביצועים ספורטיביים

אימון מנטלי בספורט נותן לכם/ן את התרגילים ומיומנויות המנטליים לבנות את התכונות הללו באופן יזום. זה גם מלמד אותכם/ן כלים ואסטרטגיות להכין אותכם/ן למצבים בלתי נשלטים שאיתם אתם/ן עלולים להתמודד, כדי שתוכלו להופיע במיטבכם/ן באופן עקבי

סידרת  מפגשים פיזיים או בזום

 
bottom of page