top of page
workshop coaching coaching.jpg

סדנאות אימון לבריאות

בעזרת סדנאות אימון אפשר להגיע בהצלחות בחיים, בזוגיות, בחיפוש
זוגיות, בקריירה, עם הבוס, העמיתים והעובדים, להיפתח במקומות בהם
אתם תקועים, לשנות גישות בכדי להגיע להצלחה בחיים האישיים
ובקריירה, תדעו למנף את "הכישלון" כעוד שלב בסולם ההצלחה, תדעו
לנהל את הזמן שלכם במקום שהוא ינהל אתכם ותראו כמה אפשר לעשות
באותו "אין לי זמן"

בסדנאות אימון תקבלו כלים לפתח את הידע הקיים אצלכם ממילא, תקבלו
כלים מעשיים לחיות עפ"י "מה שאתם יודעים שנכון לכם" .

בסדנאות אימון תדעו להעלות את הדימוי העצמי שלכם, לחיות באסרטיביות,
ותהיה לכם מודעות למימוש הפוטנציאל האישי.

בסנדאות אימון בשונה מאימון אישי או אימון זוגי, האימון הוא חווייתי, ומכיוון
שאין תשובה נכונה, ככל שיש יותר משתתפים, כך תקבלו תשובות שנכונות
לכם גם משאר המשתתפים

bottom of page