top of page

 

עבודתי כמאמן לבריאות ואיכות חיים גורמת לי לשמוע ממתאמנים שלי מספר שאלות והערות טיפוסיות.

נושאים אלה הם בדרך כלל מרוכזים סביב הבעיות האישיות אשר מתאמנים שלי לא יכולים להבין או לפתור לבד.

על בסיס זה בניתי מספר הצעות לאימון אישי:

למה אני ...

- מודאג כל כך?

- מחזיק בהערכה כה נמוכה על עצמי?

- לעתים קרובות פועל בניגוד לשכל הישר?

- לפעמים מתחיל לחשוב בצורה כה לא הגיונית?

- חש שינויים חדים במצבי רוח?

- נותן לרגשותיי להפריע למימוש הפוטנציאל שלי?

סידרת 6 מפגשים פיזיים או בזום

התמודדות עם מצבי לחץ

מחיר: 2,100 ש"ח

כיצד אוכל ...

- להפוך לאדם שאני רוצה להיות?

- להיות ממוקד ומוצלח בכל מה אני עושה?

לשמור על המוטיבציה שלי?

 

סידרת 4 מפגשים פיזיים או בזום

יצירת מוטיבציה לשינוי

מחיר: 1,400 ש"ח

סידרת 4 מפגשים פיזיים או בזום

הגברת ביטחון עצמי

מחיר: 1,400 ש"ח

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bottom of page